WoS Sağlık Kaynakları ve Hizmetleri Kullanılabilirlik İzleme Sistemi (HeRAMS) 2024 1. Çeyrek: Ocak-Mart’a Genel Bakış

Suriye Arap Cumhuriyeti’nin Sağlık konusundaki İngilizce infografiği; Sağlık Kümesi ve WHO tarafından 28 Mayıs 2024’te yayınlanmıştır

Kaynak