Birbiriyle uyumlu üç araştırmaya göre, uyku kalitesi düştüğünde beynin başkalarıyla ilişki kurmayla ilgili bölgeleri çok daha az aktif hale geliyor.

Uyku eksikliğinin kardiyovasküler hastalık, depresyon, diyabet ve hipertansiyon riski ile ilişkili olduğu zaten biliniyordu. Ama hepsi bu kadar değil. Yeterince uyumamak aynı zamanda sizi daha az cömert ve daha az fedakar yapar. Amerikalı araştırmacılar bunu üç ayrı çalışmada göstermiştir.

Berkeley’deki Kaliforniya Üniversitesi’nden bu bilim insanları, 100 kişilik bir grubu birkaç gece boyunca takip etti. Uyku kalitelerini ölçtüler ve ardından anketler aracılığıyla her gün başkalarına yardım etme isteklerini test ettiler. Sonuç: daha az iyi uyuyanlar bir yabancıya kapıyı açma, sokakta bir turiste yol gösterme ya da gönüllü iş yapma konusunda çok daha az istekliydi.

Bir başka deneyde bilim insanları, hem sekiz saatlik uykudan sonra hem de uykusuz bir gecenin ardından 24 başka gönüllünün beyinlerinin MRI taramalarını gerçekleştirdi. Beynin başkalarıyla ilişki kurmayla ilgili bölgelerinin bütün gece çalıştıktan sonra çok daha az aktif olduğunu buldular.

Uyku eksikliği sosyal geri çekilmeyi teşvik eder
Üçüncü bir çalışma ise daha büyük bir örneklem üzerinde gerçekleştirilmiş olup, bu araştırmacılar 15 yıllık bir süre boyunca bir hayır kurumu tarafından alınan bağışların gelişimini izlemişlerdir. Ve yaz saati uygulamasına geçişi takip eden günlerde, yani insanların bir saat uyku kaybettiği dönemde, bağışlarda %10’luk bir düşüş tespit ettiler. Ancak yalnızca saat değişikliğinden etkilenen bölgelerde.

Bazen bir saat daha az uyumak daha az fedakâr olmak için yeterli olabilir. Diğer çalışmalar, kronik uyku yoksunluğunun sosyal geri çekilme ve depresyona bile yol açabileceğini göstermiştir. Olumlu tarafından bakacak olursak, uyku alışkanlıkları çok fazla bozulmamışsa, bir ya da iki gece dinlenmek daha dışa dönük bir doğaya kavuşmak için yeterlidir.