sağlık hizmeti sağlayıcıları için rehberlik

Genel bakış

Sağlık hizmetlerindeki radyasyon güvenliği kültürü, tıbbi maruziyete dahil olan hastaların ve personelin korunmasını ve güvenliğini iyileştirmek için atılan her adımı kapsar. Bu yayın, sağlık hizmetlerinde radyasyon güvenliği kültürünü oluşturmak, sürdürmek ve geliştirmek için bir çerçeve sunar. Olumlu bir güvenlik kültürünü tanımlayan örgütsel ve bireysel düşünme/davranış kalıplarını vurgular ve mevcut radyasyon güvenliği kültürü seviyesini ve kalitesini ve iyi uygulama örneklerini değerlendirmek için bir dizi araç sunar. Düzenleyiciler, tıbbi cihaz üreticileri ve sağlık hizmeti yöneticileri dahil olmak üzere radyasyon korumasına ilgi duyan sağlık profesyonellerine ve paydaşlara yöneliktir.

Yayın, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA), Uluslararası Tıbbi Fizik Örgütü (IOMP) ve Uluslararası Radyasyon Koruması Derneği (IRPA) ile birlikte geliştirilmiştir. Dünyanın farklı bölgelerindeki paydaşların uzmanlık ve deneyimini bir araya getiren çeşitli uluslararası çalıştayların çıktılarına dayanmaktadır.

Kaynak