Kardiyologlara erişimdeki farklılıklar kırsal kesimdeki sağlık hizmetleri açığını ortaya koyuyor

Bu eşitsizlik orantısız bir şekilde kırsal bölgeleri etkiliyor; bunların %86,2’sinde kardiyolog bulunmuyor.

Kaynak