Columbia Toplum Sağlığı Merkezi Halk Sağlığı ve Savunuculuğunda Yeni Bir Döneme Giriyor

Merkez, toplum sağlığı çalışanlarını eğitiyor ve çevredeki topluluklara sağlıklarını iyileştirmeye yönelik önleyici tedbirler sağlıyor.

Kaynak