Doğu Türkiye’nin kırsal dağlarında, etkileyici dağların arasından taş duvarlar göze çarpıyor. Burada, binlerce yılın tarihi, zamanın yıpratması dışında neredeyse tamamen dokunulmamış taş kaleler ve tapınaklar şeklinde kalmış. Kaleler, 2016 yılında Tunceli’nin Dersim bölgesinde bulundu, Yozgat Bozok Üniversitesi’nden araştırmacı Serkan Erdoğan, McClatchy News’a bir e-postada bildirdi.

Demir Çağı ve Helenistik Çağ Tunceli Araştırma projesinin bir parçası olarak araştırmacılar, enkaz üzerinde son 8 yılını çalışarak geçirdiler ve bulgularını 22 Mart’ta Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi’nde yayımladılar.

Masuma-Pak Kalesi, arkeolojik kayıtlarda daha önce hiç kaydedilmemişken, diğer kale olan Alt Doluca Kalesi, Orta Çağ’da inşa edilmesine rağmen sadece yakın zamanda keşfedildi. Kaleler, araştırmacılara göre, özellikle ulaşılması zor alanlarda inşa edilmiş ve zorlu arazilerle çevriliydi. Daha sonra, bölgedeki süregelen çatışmalar, bölgeyi yaklaşık üç on yıl boyunca ıssız bıraktı, Erdoğan dedi.

Araştırmacılar bölgeye geri döndüğünde, büyük, ortaçağ görünümlü bir harçlı şehir duvarı, onları Masuma-Pak Kalesi’ne yönlendirdi. Araştırmaya göre, duvar yamaçta inşa edilmiş ve muhtemelen kaleyi saldırılardan korumak için bir kaleyi çevreleyen duvarın bir bölümü olarak hizmet vermiş. Dağa oyulmuş kaya merdiveniyle erişilebilirdi. Yaklaşık 50 basamak tanımlanmış ve merdivenler boyunca, kayaya iki büyük boşluk kesilmişti, çalışma dedi. Araştırmacılar, bu deliklerin kaleye giriş merdivenini koruyacak büyük bir kapıyı barındırmış olabileceğine inanıyor.

Kaleden güneybatı yamacına doğru uzanan bir kaya platformu, çalışmaya göre, dikdörtgen taşlarla süslenmişti. Araştırmacılar, taşların muhtemelen açık hava tapınağı için sunaklar olarak hizmet verdiğini söyledi. Her taş sunağının, çalışmaya göre, taştan havuzlara akacak şekilde sıvının akmasını sağlayacak bir oluk içerdiği belirtildi, bu da hayvan (ve bazen insan) kurbanlarının kanını içeriyordu.