Rutin ve kültür kan (veya dışkı) testleri arasındaki fark nedir? | Sağlık Haberleri

Makalemizin, bir işletmenin değerlerini anlamanıza yardımcı olmayı amaçladığını umuyoruz. lipid testi rapor değerliydi. Bugün, bir mini dizinin parçası olarak, rutin ve kültür testlerini ve bunları neyin farklılaştırdığını çözmenize yardımcı oluyoruz.

Tıbbi teşhiste, kültür testleri kan ve dışkı farklı ama tamamlayıcı amaçlara hizmet eder. Rutin testler genel bir sağlık özeti sunarken ve olası sorunları işaretleyebilirken, kültür testleri patojenleri kesin olarak belirleyerek hedefli tedavi stratejilerine rehberlik eder.

Dr. Richa Agarwal, MD, Patoloji, Wockhardt Hastaneleri, Bombay Merkez, patoloji laboratuvarının önemli bir rol oynadığını vurguladı sağlık hizmeti idrar, dışkı, kan, vücut sıvıları ve doku gibi çeşitli vücut örnekleri üzerinde kapsamlı bir dizi tanı testi gerçekleştirerek. Dr. Agarwal, “Bu testler, klinisyenlerin diyabet, enfeksiyonlar ve potansiyel olarak kanserli hastalıklar gibi çok çeşitli rahatsızlıkları teşhis etmelerine yardımcı olmak için çok önemlidir. Her örnek, bir hastanın sağlık durumu hakkında benzersiz içgörüler sunarak tıp uzmanlarını doğru teşhislere ve uygun tedavi planlarına yönlendirir” dedi.

Tam Kan Sayımı (CBC) gibi rutin bir test, bir bireyin genel sağlığının kapsamlı bir değerlendirmesini sağlar. Kırmızı kan hücreleri, beyaz kan hücreleri ve trombositler gibi kanın çeşitli bileşenlerini ölçer ve içgörüler sunar koşullar anemi, enfeksiyonlar ve pıhtılaşma bozuklukları gibi. “Dışkı rutin testleri fiziksel özellikleri değerlendirir ve gastrointestinal kanama, malabsorpsiyon veya parazitlerin varlığı gibi sorunları tespit eder,” diye açıkladı TRUSTlab Diagnostics’te moleküler biyoloji, mikrobiyoloji ve seroloji bölüm başkanı Dr. Janakiram Bobbillapati.

kan Kan kültürleri sepsis, endokardit ve kemik enfeksiyonları gibi ciddi enfeksiyonların teşhisi için önemlidir (Kaynak: Getty Images/Thinkstock)

Bunun aksine, kültür testleri özellikle bulaşıcı ajanları tanımlamayı hedefler. Kan kültürleri sepsis, endokardit ve kemik enfeksiyonları gibi ciddi enfeksiyonları teşhis etmek için gereklidir. Dr. Bobbillapati, “Bir kan örneğini inkübe ederek, mevcut herhangi bir bakteri veya mantar yetiştirilebilir, tanımlanabilir ve antibiyotik duyarlılığı açısından test edilebilir. Dışkı kültürleri, Salmonella, Shigella ve E. coli gibi patojenleri tespit ederek gastrointestinal enfeksiyonları hedefler. Bu testler gastroenterit, gıda zehirlenmesi ve kronik ishal gibi semptomların kesin nedenini belirlemeye yardımcı olur,” diye belirtti.

Bayram teklifi

Kültür raporu, örnek türüne göre yorumlanır. “Bir organizma belirli sayıda koloniye (çoğunlukla idrar örneği için 105 koloni/ml) ulaştığında idrar kültürü önemli ölçüde pozitif kabul edilir. Kan veya dışkı kültüründeki herhangi bir büyüme önemlidir,” diyor Mahajan Görüntüleme ve Laboratuvarları laboratuvar direktörü Dr. Shelly Mahajan.

Pozitif bir rapor, sağlık hizmeti sağlayıcısının dikkatini gerektiren idrar yolu/mide-bağırsak yolu/kan enfeksiyonunun (örnek türüne bağlı olarak) varlığını gösterir. Bu nedenle, derhal bir sağlık hizmeti sağlayıcısına danışmanız önerilir. sağlık hizmeti sağlayıcısı Kültür raporu pozitif çıktığında, uygun tedaviye başlamak gerekir. Negatif kültür raporu, örnekte enfeksiyon olmadığını ve semptomların diğer nedenlerinin araştırılması gerektiğini gösterir” dedi Dr. Mahajan.

Dr. Agarwal, kan veya dışkı olsun, numune toplama sürecinin steril tekniklere ve uygun hazırlama protokollerine sıkı sıkıya bağlı kalmayı gerektirdiğini söyledi. Dr. Agarwal, “Bu, numunelerin bütünlüğünü garanti eder ve kontaminasyon riskini en aza indirir, böylece tanı sonuçlarının doğruluğunu artırır. Bazı klinik senaryolarda, dışkı kültürü belirli patojenleri tespit etmede kan kültüründen daha hassas olabilir ve bu da hastanın semptomlarına ve klinik sunumuna göre en uygun tanı yaklaşımını seçmenin önemini vurgular” dedi.

Teknik prosedürlerin ötesinde, tanı testleri talep edilmeden önce hastanın klinik değerlendirmesi çok önemlidir. “Bu bütünsel yaklaşım, tüm ilgili semptomların ve tıbbi geçmişin dikkate alınmasını sağlayarak, tanı süreci ve zamanında ve etkili tedavi kararlarının kolaylaştırılması. Klinik uzmanlığı gelişmiş tanı yetenekleriyle birleştirerek, patoloji laboratuvarları hasta sonuçlarını iyileştirmede ve genel sağlık hizmeti sunumunu geliştirmede kritik bir rol oynar” dedi Dr. Agarwal.Kaynak