BP, küresel petrol talebinin 2025’te zirve yapacağını, doğal gazın ise dirençli kalacağını öngörüyor

Yakından izlenen Enerji Görünümü ayrıca fosil yakıt tüketimini azaltacak yenilenebilir enerji kaynaklarında üstel büyümenin de altını çiziyor

Kaynak