DMA Kapsamında Ticari Kullanıcıların Rolü

Yazan: Robert Klotz (Steptoe Antitröst Blogu)

Avrupa Komisyonu, Dijital Piyasalar Yasası (DMA) kapsamında “iş kullanıcılarının” önemli rolünü vurgulamaya devam ediyor. İş kullanıcıları, Madde 1(1)’de vurgulandığı gibi, DMA’nın merkezinde yer almaktadır: “Bu Tüzüğün amacı, tüm işletmeler için rekabet edilebilir ve adil olmasını sağlayan uyumlulaştırılmış kurallar ortaya koyarak iç pazarın düzgün işleyişine katkıda bulunmaktır. Birlik genelinde, iş kullanıcılarının ve son kullanıcıların yararına, kapı bekçilerinin bulunduğu dijital sektördeki pazarlar.

Madde 3’te bir Kapı Sorumlusunun atanması ve bunların Madde 4 DMA kapsamındaki durumlarının gözden geçirilmesi, iş kullanıcılarının varlığına ilişkin kriterlere dayanmaktadır. DMA, başta ticari kullanıcılar olmak üzere üçüncü tarafların çıkarlarına öncelik verir. DMA’nın 5. ve 6. maddeleri, iş kullanıcılarını korumak için özel olarak tasarlanmış kapı denetleyicilerine kısıtlamalar getirmektedir. Ek olarak, Madde 12, kapı denetleyicilerinin güncelleme yükümlülüklerini ele almakta olup, paragraf 5, iş kullanıcıları üzerinde olumsuz etkilerin belirlenmesi durumunda güncelleme yapılmasına izin vermektedir.

DMA’nın açıklamalarında iş kullanıcılarından öne çıkan bir şekilde söz edilmesi, onların yararına sunulan önemli düzeyde koruma ve yaptırımın altını çiziyor. DMA, iş kullanıcılarının, kapı denetleyicilerine göre hukuki ve ticari konumlarını geliştirmeleri için çeşitli hukuki araçlar sağlar. Bu araçlar halihazırda bazı işletme kullanıcıları tarafından dikkate değer sonuçlarla kullanıldı ve bu eğilimin önümüzdeki aylarda devam etmesi ve hızlanması bekleniyor…

OKUMAYA DEVAM ET…

Kaynak